Nyheter

2018

Nu den 22 april kl. 13.00-13.50 har du möjlighet att träna med 100% fokus på grunderan i ditt långa spel under 50 minuter. Detta är ett gyllende tillfälle att vässa formen inför kommande spel.

Max 12 personer
Pris 100kr per person

Anmäl dig i receptionen eller via följande länk

Läs hela inlägget »

På grund av ett arbeta på driving rangen måndagen den 23 april så måste vi stänga rangen under hela dagen.

Läs hela inlägget »

From i år så kan du boka din lektion eller kurs hos Frasse och John  via internet.

Här hittar du bokningssidan!

Har du några frågor så kom in till oss i receptionen så hjälper vi dig.

Läs hela inlägget »

Idag kl. 12.00 öppnar vi sommargreenerna! Då öppnas även korthålsbanan.
Vi öppnar även upp sommartee och slagmattan tas bort.

Hål 17 är avstängt och hål 16 spelas som två hål.

Greenfee
300 kr på vardagar
350 kr på helger


VIKTIGT!!!
Banan är mycket ömtålig! Lägesförbättring gäller över hela banan - 1 klubblängd.
All uppslagen torv ska läggas tillbaka. Respekteras inte detta återinförs slagmattan.

Välkomna!!!

Läs hela inlägget »
På denna sida hittar du sommarens Knattekurser. Har du några frågor så går det bra att ringa till receptionen så hjälper vi dig.
Läs hela inlägget »

För några dagar sedan fick ett trevligt besked. Vi är en av 5 klubbar i Sverige som kommer få en Golfscooter donerad av Henrik Stenson Foundation och R&A.

Vi är jätteglada över detta och den kommer att vara till stor hjälp i vår fortsatta satsning på HandiGolfen.

Läs hela inlägget »

Ett säkert vårtecken, Driving Rangen är öppen!
I bollautomaten går det bra att använda polletter, SOLO rangekort sam 10 kronor. Ett uttag/pollett ger 20 bollar.
Polleter och SOLO-kort köper du i shopen/receptionen.

Kortet kostar 50 kr. Om du laddar ditt kort för 500 kronor eller 1000 kronor så ingår kortet. Ett uttag ger 20 bollar.


Uttag / pollett. Pris
1st      10 kr
11st    100 kr
22st    200 kr
35st    300 kr
60st    500 kr kort ingår
125st  1000 kr kort ingår

Läs hela inlägget »

Eftersom det fortfarande är mycket snö på banan så är vi tyvärr tvungna att ställa in Städdagen 24 mars.

Läs hela inlägget »

Välkommen att besöka oss i vår nyrenoverad shop under Säsongstarten!

Läs hela inlägget »

Lördagen den 24 mars kommer vi att försöka genomföra städdagen.
Samling kl 09.00 med arbetsfördelning och därefter arbetar vi fram till kl. 12.00. Deltagarna bjuds på en enklare lunch och de som erlagt städavgift hämtar ut den. Efter det spelas en lättsam tävling, 9 hål scramble.
Medtag gärna egen lövräfsa.
Anmäl er senast onsdag den 21 mars!
OBS! Eftersom väderprognoserna ändras hela tiden så kommer slutgiltigt besked tas på fredag om städdagen verkligen blir av  eller inte. Informationen kommer att läggas ut på hemsidan och facebook på fredag klockan 12.00.
Välkomna!

Läs hela inlägget »

Vintern envisas med att bita sig fast och vi har därför beslutat att flytta fram den planerade städdagen 17 mars till nästa lördag, den 24 mars, istället.

Samma program dvs 9.00 -12.00 arbetar vi och efter det bjuds deltagarna på lunch. De som erlagt städavgift hämtar ut den och efter det spelas en lättsam tävling, 9 hål scramble.
Anmäl er senast onsdag den 21 mars!

Välkomna!

Läs hela inlägget »

Årmöte 2018
Medlemmar i Åkagårdens Golfklubb kallas härmed till Årsmöt
 måndagen den 9 april kl. 19.00.

Plats: Restaurangen, Åkagårdens

Förslag tlil dagordning:

1.     Mötets öppnaden
2.     Frågan om mötet utlysts på rätt sätt
3.     Fastställande av röstlängd för mötet
4.     Fastställande av föredragningslista
5.     Val av ordförande och sekreterare för mötet
6.     Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera
        mötesprotokollet
7.     Klubbstyrelsens årsredovisning med verksamhets- och förvaltningsberättelse för det
        gångna året. Ersättningarna till styrelsen uppgick tunder år 2017 till 58 563 kr
        inkluderande sociala avgifter
8.     Revisorernas berättelse över klubbstyrelsens förvaltning under det senaste
        verksamhets-/räkenskapsåret 2017
9.     Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive
        underskott i enlighet med balansräkning
10.   Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen för den tid som revisionen avser
11.   Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter samt budget för det kommande
        verksamhets- och räkenskapsåret. Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift för
        år 2018; dvs 500 kr
12.   Val av:

        A. Klubbens ordförande för en tid av ett (1) år
        B. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
        C. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år
        D. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordf.
        E. Ombud till GDF-möte​​​​​​
13.   Behandling av styrelsens förslag med anledning av i rätt tid inkomna motioner
14.   Övriga frågor
15.   Mötes avslutande 

Verksamhetsberättelsen, årsredovisning och revisionsberättlsen samt inkomna motioner med styrelsens yttrande, kommer att vara tillgängliga i klubbhuset fr.o.m. den 1 april 2018 och vid årsmötet. 

Läs hela inlägget »

Välkomna alla damer till säsongen 2018.

Om vädret tillåter sig kör vi igång tisdagen  3 april.
 
Som vanligt bokar man själv tid tillsammans med andra damgolfareoom man vill spela på förmiddagen mellan 9:00 och 10:00.

Vill man spela på eftermiddagen är det bara att komma mellan 16:00 och 17:30. Då finns värdinna på plats.

All information finns i damrummet och på anslagstavlan i klubbhuset där man även kan anmäla intresse för seriespelet. Det går även bra att kontakta någon i damkommittén om man har frågor.
 
Damträning för John börjar måndag 14/5  kl.18:30-19:30.
Varje måndag, 10 ggr, kostnad 500:-.
 
Anmäl er gärna redan nu till Ingeborg på tel. 0708-592597

Läs hela inlägget »

Den 8 April kl 13-15 startar vi årets träningssäsong med vår traditionella kick off.

Gå in och anmäl er på vår hemsida så att vi kan sätta ihop träningsgrupper på bästa sätt. http://www.akgk.se/junior/juniortr%C3%A4ning-31303092
 
Varmt välkomna allihop - vi ser fram emot en ny härlig golfsäsong tillsammans med Er!
 
Bästa hälsningar
 
Juniorkommittén Åkagårdens GK

Läs hela inlägget »

Nu är det bestämt att vi kommer att åka till Grekland på höstens golfresa.

All information om resan hittar du här!
 

Läs hela inlägget »

Receptionen och shopen har öppet måndagar till fredagar 9 till 16.
 

Läs hela inlägget »

Alla medlemmar som har minst 8 ronder registrerade under 2016-2017 anses ha underlag för en Årlig Handicaprevision.

Enligt vårt underlag så har 95 medlemmar blivit höjda med 1 eller 2 slag.

Som hjälp för beslut används en rapport i Golfens IT-system som är framtagen för att ge förslag på lämplig revision av exakt handicap på spelare med tillräckligt många registerade handicapronder. Spelare vilkas resultat avviker med 3,0-4,9 från det europeiska genomsnittet föreslås en förändrad exakt handicap med 1,0 och spelare vilkas resultat avviker med 5,0 eller mer föreslås en ändring med 2,0.

Helt klart får spelarna ett mer rättvisande handicap om klubbens handicapkommitté följer de förslag som rapporten ger. Lika uppenbart bör det vara att CBA-beräkningarna kommande tävlingssäsong blir mer korrekta om de som tävlar har ett mer rättvisande handicap.

Om spelaren har fler än 8 ronder registrerade för valt år ska alla ronder räknas med i underlaget.

För spelare som inte har 8 HCP-ronder registrerade under valt år, kan maximalt 4 HCP-ronder räknas med från upp till 2 år tillbaka i tiden.

Om spelaren inte har totalt 8 ronder de 2 senaste åren (varav minst 4 ronder från föregående år) anses spelaren ha för få ronder att analysera.

Samtliga spelare som fått sitt handicap justerat har meddelats per e-post.

Läs hela inlägget »

Golf klassas fr o m 1/1 2018 som friskvård, använd ditt friskvårdsbidrag hos oss!
Läs mer i länken nedan
http://golf.se/klubb-och-anlaggning/friskvardsbidraget/

Läs hela inlägget »

Kalender

16/4
17/4 Ti Damgolf stf: 16.00-17.30
18/4 On     
19/4 To     
20/4 Fr     
21/4
22/4


Hela månaden >>

Facebook

Instagram

48

Nu är Elitträningen igång för säsongen😀 #åkagårdensgk

Min golf

Svensk Golf

Aktuellt bokningsläge

Bokad tid ska bekräftas i receptionen eller i terminalen minst 15 minuter före din utsatta starttid för att inte förlora rätten till starttiden. Avbokning eller förändring av antalet spelare ska ske senast 2 timmar före starttid. Om inte så sker debiteras medlem 100 kr och gäst full gällande greenfee.
Receptionen förbehåller sig rätten att sätta samman bollarna vid hög beläggning.