Säkerhet på banorna

Banpersonalen har alltid företräde på golfbanan.

Anmälan
Banpersonalen vinkar fram spelare då det är klart för spel. Det är spelarens skyldighet att omedelbart vara klar för spel då hon/han blir framvinkad.

provsvingar

Provsvinga inte mot banpersonal under tiden du väntar på att banan skall bli klar för spel

diskussioner

Längre diskussioner mellan spelare eller mellan banarbetare och spelare skall inte förekomma ute på banan.

vänta på framvinkning

Anmälan

Banpersonalen har skyldighet att anmäla överträdelse och detta kan leda till avstängning.