Banstatus

Gäller på banan

Detta gäller på banan:
- sommargreener (vintergreener vid frost)
- sommartees (ej på korthålen)

Hål 17 provisorisk green. Gul tee är framflyttad till röd tee (matta).

Greenfee
320 kr på vardagar
420 kr på helger