Tävlingshandicap

Spelare som registrerat minst fyra (4) handicapronder under innevarande år erhåller Tävlingshandicap innevarande år och nästkommande år. En exakt handicap som underhållits på basis av tre (3) eller färre handicapronder under föregående kalenderår anses vara baserad på otillräcklig aktuell information. Eftersom dess tillförlitlighet därmed inte kan bestyrkas anges handicapen som EGA Exakt Handicap. För spelare som redovisar tre eller färre handicapronder föregående år räcker det att registrera fyra nya handicapronder innevarande år för att återfå Tävlingshandicap.

Spelare i handicapgrupp 1 får tillgodoräkna sig upp till fyra sällskapsronder för att skaffa sig Tävlingshandicap. Ronderna påverkar handicapen men måste registreras av hemmaklubben.

Klubben har valmöjlighet att kräva att Tävlingshandicap är en förutsättning för att ta emot priser i en tävling. SGF rekommenderar att alla får delta i alla tävlingar, men att endast de med Tävlingshandicap tas med i resultatlistan. Om klubben valt att kräva detta i en par- eller lagtävling krävs det att alla spelare i paret/laget har Tävlingshandicap.  
Så reviderar du din handicap

I Golfens IT-system (GIT) ska du själv sköta uppdateringen av din exakta handicap. För dig som skickar in resultat till hemmaklubben måste handicapkommittén ändra exakt handicap.
Det finns flera möjligheter i GIT att ändra din exakta handicap. Klubben kan registrera samtliga handicapronder men även funktionerna "manuell ändring", "enskild revision" och "enskild årsrevision" kan användas. 
 
Manuell ändring används för att justera en tidigare felregistrering. Enskild revision och enskild årsrevision används för att ge ny exakt handicap med ett antal ronder eller förändrad allmän spelstyrka som underlag.  
 
När alla inskickade resultat är genomgångna och rätt uppgifter finns i GIT är det dags för den årliga revisionen då klubbens handicapkommitté sätter så rättvisande handicap som möjligt. Klubben ska, så fort den anser att handicap inte motsvarar din spelstyrka, höja alternativt sänka exakt handicap till den nivå handicapkommittén anser korrekt. Förändringar mindre än 1,0 görs inte. I GIT används funktionen "enskild revision" alternativt "enskild årsrevision".

Nästa steg görs av SGF som vid nyår skiftar handicapår i GIT centralt. Då blir sista exakta handicap föregående år enligt GIT även ingående exakt handicap innevarande år. Spelare som därefter skickar sina resultat till klubben eller av annan anledning ska få sin handicap reviderad kan få detta genom en enskild årsrevision. Sådan enskild årsrevision ger ett nytt riktigt värde på lägsta exakta handicap under året.