Arbete på Driving rangen

Vi utför arbeten på driving rangen. Träning sker tillsvidare på gräs framför ordinarie utslagplats.

-

-