Vintergolf

Vintergolfen startar söndagen den 6 november.
Alla seniorer får delta. Högst hcp är 36. Starttid 08.00-12.00

Startavgiften 30 kronor, (10 kronor till dagens tävling, 10 kronor till avslutningstävlingen och 10 kr till cancergolfen).

Pengarna läggs i lådan som är placerad i herrarnas omklädningsrum. Betala först, skriv sedan in er på listan, texta tydligt.

Vintergreener gäller.

OBS! Tävlingen spelas udda veckor på hål 1-9 och jämna veckor på hål 10-18. Glöm inte att boka in hål 1 om ni spelar 18 hål jämn vecka. Som slutresultat beräknas summan av hälften 1-9 och hälften 10-18.
Dvs max 5 rundor kan tillgodoräknas från respektive slinga.

Reducerat hcp (ex. hcp 21. Vinterhcp 21x0,75=15,75 nytt hcp 15,8+slope)
Alla deltagare sänker sitt handicap vid resultat som kvalificerar sänkning. Gäller även spelare med handicap under 11,4. Inga höjningar får göras. Provisoriskt hcp-kort skall användas, detta hcp-kort, gäller endast för "Vintergolfen" på Åkagården.

Max fem klubbor gäller, dvs putter är valfri.

Bunkrarna är i spel tills krattorna är borttagna, därefter skall bollen droppas så att bunkern är mellan boll och green. Fri dropp gäller då. Matta skall användas på hela banan när banan så föreskriver, undantag hinder.

OBS! Mattan är till för att skydda banan, Bollen skall placeras på främre halvan av mattan, dvs mot hålet.

Pluggad boll får lyftas på hela spelfältet.
Vattnen vid hål1, 5, 6 och 17 är sidovattenhinder.
Skriv in resultatet på listan.
Lägg scorekortet i lådan.
Tävlingsledare bli den som vunnit. Vinnaren ställer upp som tävlingsledare fjorton dagar efter vinst och hjälper nykomna tillrätta.

Om snö eller is finns på green eller i koppen får regeln en klubblängd + 1 slag tillämpas. Minst 3 spelare skall deltaga i tävlingen.

Avslutningstävling kommer att gå av stapeln i mars/april månad 2017 på Åkagården

Lycka till!
Kjell

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter