Ny gång till hål 1 på gång

Killarna jobbar för fullt med att förbereda gången till hål 1 som ska asfalteras på måndag.
Då kommer även nivåskillnaden mellan befintlig asfalt och den nya betongplattan på Driving Rangen att asfalteras.

-

-