Golfspelaren i centrum - medlemsundersökning

Förra veckan skickades det ut en enkät "Golfspelaren i centrum" till 1/3 av klubbens medlemmar. 
Vi hoppas att du som blivit slumpmässigt utvald och fått denna enkät tar dig tid att svara och på så sätt hjälper oss i vårt utvecklingsarbete.

_____


Vi har valt att delta i ett kostnadsfritt enkätverktyg som utgår från Danmark i samarbete med Svenska Golfförbundet. Över 300 svenska klubbar deltar i verktyget. Även klubbar i Finland, Norge, Danmark och Holland deltar, vilket gör verktyget till ett kraftfullt arbetsredskap då vi även kan göra jämförelser mellan klubbar, regioner och länder.

Enkäten kommer att gå ut via mail tre gånger per säsong till en tredjedel av medlemmarna varje gång, slumpmässigt utvalda. Första enkäten för året skickas ut den 31 maj och övriga två i slutet av juli och mitten av september.

I den ställs frågor kring bland annat bana, klubbhus, tränare, etc.
Vi klubbledningen ser gärna att så många som möjligt tar sig tid att svara på enkäten. Resultatet från era svar kommer att bli ett viktigt verktyg för oss i utvecklingen av klubbens verksamhet. En påminnelse om enkäten kommer att gå ut via medlemsbrev i anslutning till utskicket.

Resultatet från säsongens tre enkätutskick kommer att analyseras under en planeringskonferens som klubben håller i höst i samarbete med Svenska Golfförbundet klubbrådgivare. Under konferens kommer vi även att blicka tillbaka på säsongen som gått, samt diskutera vilka förändringar som behöver göras och vilka aktiviteter som bör ske för att nå våra uppsatta mål. Dessa kommer vi i styrelsen och operativa ledningen att följa upp under hösten, vintern och våren.
Tanken är att Golfspelaren i Centrum blir ett av klubbens viktiga arbetsverktyg för att över tid skapa ett utvecklings- och förbättringsarbete på klubben till gagn för både medlemmar, gäster och personal.
 
Varmt välkomna att delta i klubbens utvecklingsresa mot framtiden.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter