Årlig HCP-revision

Alla medlemmar som har minst 8 ronder registrerade under 2016-2017 anses ha underlag för en Årlig Handicaprevision.

Enligt vårt underlag så har 95 medlemmar blivit höjda med 1 eller 2 slag.

Som hjälp för beslut används en rapport i Golfens IT-system som är framtagen för att ge förslag på lämplig revision av exakt handicap på spelare med tillräckligt många registerade handicapronder. Spelare vilkas resultat avviker med 3,0-4,9 från det europeiska genomsnittet föreslås en förändrad exakt handicap med 1,0 och spelare vilkas resultat avviker med 5,0 eller mer föreslås en ändring med 2,0.

Helt klart får spelarna ett mer rättvisande handicap om klubbens handicapkommitté följer de förslag som rapporten ger. Lika uppenbart bör det vara att CBA-beräkningarna kommande tävlingssäsong blir mer korrekta om de som tävlar har ett mer rättvisande handicap.

Om spelaren har fler än 8 ronder registrerade för valt år ska alla ronder räknas med i underlaget.

För spelare som inte har 8 HCP-ronder registrerade under valt år, kan maximalt 4 HCP-ronder räknas med från upp till 2 år tillbaka i tiden.

Om spelaren inte har totalt 8 ronder de 2 senaste åren (varav minst 4 ronder från föregående år) anses spelaren ha för få ronder att analysera.

Samtliga spelare som fått sitt handicap justerat har meddelats per e-post.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter