Varning för huggorm

 
Var uppmärksam, det har påträffats huggorm på hål 1, på höger sida efter ridån.
Om du blir biten, uppsök vård omgående.
PS. Tänk på att ormarna är fridlysta.
 
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter