Kulturenkäten - en del i klubbens jämställdhetsarbete

Som ett led i ”ständiga förbättringar” deltar vår klubb i golfens jämställdhetsarbete – Vision 50/50, som görs i samarbete med Svenska Golfförbundet. För att få bättre kunskap i hur medlemmar upplever frågor som rör jämställdhet kommer alla medlemmar att erhålla en s.k. Kulturenkät den 10 augusti.

nkäten skickas ut från SGF:s samarbetspartner Players 1st och innehåller frågor kring inkludering, miljö, värdegrund m.m. Resultatet av enkäten ligger till grund i det spaningsarbete vi just nu genomför för att se hur vi kan utvecklas till en ännu mer jämställd klubb där alla medlemmar känner sig inkluderade och sedda.

Ditt svar är viktigt

Resultatet av spaningen är beroende av att vi får in så många svar som möjligt. Ju fler svar, desto bättre underlag. Tänk på att undersökningen skickas från Players 1st, varför det i vissa fall kan fastna i SPAM-filter.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter