Provspela en ny slinga

I höstas provspelade vi banan i en annan sträckning med bättre balans än dagens slinga (par 38 ut och par 33 in). Alla som spelade ombads att lämna sina synpunkter.

En utvärderingsgrupp med representanter från olika intresseområden tog del av det material som kom in och kunde konstatera att testslingans fördel var just balansen men tyvärr uppfylldes inte övriga kriterier. Däremot kom det in ett annat förslag på bansträckning som ger bättre balans och som troligtvis även uppfyller de andra kriterierna.

Denna nya slinga ska vi nu provspela med start fredagen den 24 augusti och fram till torsdag 20 september.

Vi kommer att sätta upp provisoriska nummerskyltar på banan. Nedan kan ni se testslingas sträckning. Det finns ett par ställen som du bör vara observant på, när du går från nya 3:an till nya 4:an och när du går från nya 12:an till nya 13. Vi hoppas att alla hjälps åt att hitta rätt och har överseende med att det kan uppstå viss förvirring.

Feedback kan lämnas antingen i förslagslådan som står vid anslagstavlorna, i receptionen, via mail info@akgk.se eller formuläret som du hittar här.

Obs! Vi provar bara denna slinga, ingenting är bestämt utan det kommer att ske en utvärdering i höst.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter