Utvärdering och beslut om bansträckning

Under 4 veckor har medlemmar och gäster fått provspela banan med annan sträckning. Anledningen till detta är att banans ordinarie slinga har par 38 ut och 33 in, vilket upplevts som för stor obalans. Förra hösten provade vi en dragning som hade bättre balans 36 ut och 35 in men övriga viktiga kriterier kunde inte uppfyllas. Vi fick dock in ett annat intressant förslag som vi nu alltså har provat.

Utvärderingsgruppen har tagit del av alla synpunkter som kommit in. En klar majoritet anser att denna bansträckning är bättre oavsett om man är man /kvinna har högt/lågt hcp eller är medlem/gäst. Utvärderingsgruppen konstaterar att slingan uppfyllde alla kriterier såsom balans, starthål, rondtider, transportsträckor, banskötsel, kiosk, toalett som lika bra eller bättre. Allt utom säkerheten var bättre och då avsågs korsningen från hål 3 till 4 samt korsningen från hål 12 till 13 som upplevdes negativ.
Genom att byta hål 3 till 12 och viseversa så slipper vi dessa korsningar och då kan även säkerhetskriteriet uppfyllas. Vid provslingans hål 2 (ord. hål 11) kommer sikten att förbättras så att spelare ska kunna se utslag från hål 12.

Ur ekonomiskt perspektiv kommer förändringen inte att föra med sig några nämnvärda merkostnader. Det är 4 teeskyltar som ska flyttas och 4 banskisser som ska uppdateras. Banguider samt scorekort ska förnyas oavsett hur sträckningen dras. Banan kommer att behöver slopas om men det är också något vi ska göra oavsett dragning. Hålens index kommer att uppdateras.

Med bakgrund av det som framkommit beslutades att från och med årsskiftet ändras bansträckningen till testslingans dragning. Denna bansträckning uppfyller alla kriterier gruppen satt upp när hål 3 och 12 byter plast.  Se skiss nedan.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter