Årliga hcp-revision 

Alla medlemmar som har minst 8 ronder registrerade under 2017-2018 anses ha underlag för en Årlig Handicaprevision.

Enligt vårt underlag så har 54 medlemmar blivit höjda med 1 eller 2 slag.

Som hjälp för beslut används en rapport i Golfens IT-system som är framtagen för att ge förslag på lämplig revision av exakt handicap på spelare med tillräckligt många registerade handicapronder.  Helt klart får spelarna ett mer rättvisande handicap om klubbens handicapkommitté följer de förslag som rapporten ger. Lika uppenbart bör det vara att CBA-beräkningarna kommande tävlingssäsong blir mer korrekta om de som tävlar har ett mer rättvisande handicap.

Om spelaren inte har totalt 8 ronder de 2 senaste åren (varav minst 4 ronder från föregående år) anses spelaren ha för få ronder att analysera.

Samtliga spelare som fått sitt handicap justerat har meddelats per e-post.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter