Ny indexering och slope av banan

I samband med att vi ändrade slingan så har vi även gjort om indexeringen och slopen på banan. 

Hålets index har inte med hålets svårighet att göra!
Många tror, helt felaktigt, att hålets index är ett mått på hålets svårighet. Men så är det inte. Avsikten med hålens handicapindex är främst att fördela slagen vid matchspel och index sätts med tanke på detta. Index skall sättas så att slagen i en match (var man ger och får slag) skall fördelas över banan på ett så rättvist sätt som möjligt. Handicapindex, d.v.s. de olika hålens index har alltså egentligen inget med hålets svårighet att göra.

Här kan du läsa mer hur man gör en indexering 

Här nedan ser du hur den nya indexeringen ser ut. Vi har även ändrat några av våra blå tees.

Scorekort

Slope

Här kan du se vad din slope är.

Nyhetsarkiv