Arbete med bunkrarna på banan

Just nu ser vi över bunkrarna enligt Masterplan och konsultation med Magnus Sunesson.
10:ans högra bunkern tas bort och ersätts med en gräshåla som också är ett hinder. Greenen kommer nu att kunna utnyttjas ca 40 kvm mer vid tex flaggplacering.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter