0431-41 77 30 info@akgk.se
Välj en sida

Friskvårdsbidrag

Använd ditt friskvårdsbidrag hos oss!

Allmänt om Friskvårdsbidrag

Golf är fr o m den 1 januari 2018 godkänt som friskvård av skatteverket. Friskvårdsbidraget får användas till egen träning på drivingrange och till säsongskort på korthålsbana, träningsanläggning och träningsområde. Det går också att använda till greenfeeavgifter (under 1000 kr per gång) och golflektioner (under 1000 kr per gång). Att tänka på är att friskvårdsbidraget inte får användas till medlemsavgifter, golfutrustning eller deltagaravgifter i golftävlingar. 

Godkända avdragsgilla förmåner inom golf

  • Spelrättsavgift
  • Greenfeeavgifter (under 1000kr per tillfälle)
  • Egen träning på drivingrange
  • Golfträning, t.ex. nybörjarkuser, golfkurser, golflektioner (under 1000 kr per tillfälle)
  • Års- eller säsongskort för Korthålsbana
  • Års- eller säsongskort till träningsanläggning eller träningsområde

Inte godkänt som avdragsgill förmån

  • Medlemsavgiften till golfklubben (samma gäller alla föreningsidrott)
  • Tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning
  • Deltagaravgift i golftävlingar
  • Spelrättsavgifter som är högre en genomsnittklubben och överstiger maxbeloppet på 5 000 kr, samt exklusiva ”friskvårdspaket” med ett helhetspris och innehåll som är annat än grundregeln för friskvårdsbidraget – ”enklare motionsform”

Om man avser att få bidrag för spelrätten så använder ni fakturan som ni fått från klubben som verifikation till arbetsgivaren eller det egna företaget. Vill ni ha bidrag för andra aktiviteter var noga med att få kvitto som visar namn och typ av aktivitet.

Tänk också på att det är upp till arbetsgivaren att bestämma storlek på och ersätta för kostnader inom ramarna för friskvårdbidraget.