0431-41 77 30 info@akgk.se
Välj en sida

GDPR

Så hanterar Åkagården dataskyddsförordningen

GDPR

Fredagen den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) med dataskyddsförordningen.

SGF gör:
Formar GIT-bestämmelserna och den personuppgiftspolicy som varje golfklubb och företag behöver ha på plats. Genom GIT-bestämmelserna regleras också att klubben och bolaget är den personuppgiftsansvariga för huvuddelen av databehandlingarna i GIT. SGF är i de fallen personuppgiftsbiträde till ÅKGK och Åkagårdens Golfbana AB.
Eftersom ansvarsfrågorna regleras i GIT-bestämmelserna som är juridiskt bindande behöver ÅKGK inte teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan förbundet och klubben. På motsvarande sätt behöver inte vi inte heller teckna någon form av GDPR-avtal med golfspelarna eller fråga om samtycke. När golfspelaren blir medlem och får ett Golf-ID blir han/hon automatiskt bunden av stadgar, bestämmelser och beslut som fattas av golforganisationerna.
Genom att använda våra tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner att Åkagårdens Golfklubb använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Har du frågor om GDPR kan du alltid kontakta oss på info@akgk.se.

1. Golf-ID

När golfspelaren blir medlem och får ett Golf-ID blir han/hon automatiskt bunden av stadgar, GIT bestämmelserna och beslut som fattas av golforganisationen. GIT bestämmelserna styr all behandling av personuppgifter i GIT. Genom GIT-bestämmelserna regleras också att golfklubben/golfbolagen är personuppgiftsansvariga för huvuddelen av databehandlingarna i GIT. SGF är i de fallen personuppgiftsbiträde till golfklubbarna/golfbolagen. I en del andra fall som exempelvis förbundstävlingar och tidningen Svensk Golf är SGF personuppgiftsansvarig. SGF, GDF, golfklubbarna, golfbolagen, golfspelarna och ett antal andra organisationer och bolag (tex klubbarnas egna driftsbolag) är juridiskt bundna av GIT-bestämmelserna. Eftersom ansvarsfrågorna regleras där behöver vi inte teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan förbund och klubb. På motsvarande sätt behöver inte golfklubb/golfbolag teckna någon form av GDPR-avtal med golfspelarna eller fråga om samtycke.

2. Uppförandekod

RF:s Uppförandekod som styr Idrottsrörelsen.

3. E-post

E-Post hantering faller utanför GIT-bestämmelsen och RF:s Uppförandekod. Åkagårdens Golfklubb kommer att spara e-post högst 24 månader om det behövs.

4. Medlemslista

Åkagårdens Golfklubb lämnar inte ut medlemmars personuppgifter med undantag för medlemslistor till tränare och ledare om det behövs i specifika fall.

5. Matrikel på webben

Åkagårdens Golfklubb har valt att inte publicera en medlemsförteckning på webben.

6. Kommunikationskanaler

Åkagårdens Golfklubb använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka ut information. Man har alltid rätt att kontakta oss och radera sina personuppgifter från våra listor. Skicka då ett mail till info@akgk.se

7. Protokoll

Åkagårdens Golfklubb har valt att publicera protokoll från styrelsemöte och årsmöte på hemsidan bakom medlemsinloggningen. Endast protokoll från detta och föregående år finns att tillgå.

8. Bild

Publicering av namn och bild på hemsida eller sociala medier kan vara integritetskänsligt för många människor. Det gäller särskilt för barn. Innan vi publicerar bilder på barn ska vi säkerställa att det inte finns något hinder för publicering, dvs. fråga innan vi tar någon bild. När det gäller vuxna finns det inget generellt tillstånd eller förbud i GDPR att publicera vimmelbilder, spelbilder från banan eller på pristagare. Tvärtom skriver SGF ”är det viktigt med bilder och texter om medlemmarna för att skapa en inkluderande anda och klubbkänsla”. Det behövs ingen samtyckesblankett men vi kommer även här att fråga innan vi tar bilder. Vi kommer att ta bort namn och bild på personer som kontaktar klubben och inte vill vara med.

9. Publicering av start- och resultatlistor

Åkagårdens Golfklubb kommer endast publicera start- och resultatlistor under GIT-tävling, dvs manuella startlistor och resultatlistor kommer inte att finns på webben. Undantaget är tävlingar över säsong som anslås på hemsidan och anslagstavlan i klubbhuset. Personer mer sekretess syns inte där.

10. Greenfeeboken

Den klassiska greenfeeboken som ligger framme i vestibulen efter stängningsdags uppfyller inte lagens bestämmelser. Greenfeeboken fasades ut under säsongen (2018).

Här hittar ni all information om GPDR och golfen.