0431-41 77 30 info@akgk.se
Välj en sida

Kinexit Golffitness Lektion

Kinexit Golffitness

Att som tränare kunna utveckla en elevs förutsättningar att slå varje golfslag bättre bygger på en övergripande förståelse kring elevens teknik, den rent fysiska förmågan hos eleven samt vilken utrustning som används/finns i bagen. Var och en av dessa delar ger sitt speciella avtryck men det är i kombinationen av dessa komponenter vi skapar den bästa lösningen för den stora majoriteten av våra elever. Viktigt att slå fast är att det alltid finns en lösning. Alla spelare kan förbättra sina förutsättningar oavsett kön, ålder eller handicap. 

För spelare som har en väl inarbetad och repetitivt fungerande teknik och där kroppens mobilitet samt dess kraftkällor redan nyttjas på ett bra sätt når vi snabbast en förbättring genom att fokusera på att anpassa och finjustera utrustningen. Ser vi till att utrustningen optimalt passar både teknik, önskad bollbana och de viktigaste spelmomenten på golfbanan har spelaren fått en mycket god förutsättning till utveckling. 

Rörlighetsanalys

Vi gör tillsammans en enkel kroppsanalys (body screening).

Det första viktiga området är fotledernas rörlighetsförmåga för att kunna skapa balans, tryck och stabilitet. Två andra mycket viktiga områden är höft- och respektive axelpartiets möjligt till rotation. Detta är viktigt för att kunna generera kraft genom hela svinngrörelsen.  

Precis som vår launch monitor Garmin Approach R10 som snabbt och enkelt t.ex. möter klubbhuvudets hastighet och position vid bollträffen använder vi ett smidigt och funktionellt screeningtest från Kinexit för att få en relevant och mätbar bild av den fysiska förmågan hos eleven.  

Testet leder oss också automatiskt till ett antal individuella tränings- och utvecklingsövningar som har en direkt koppling till specifika områden som snabbt leder till förbättrad balans, stabilitet, rotation och kraft. Exaktheten i både screeningen och de individanpassade övningarna till förbättring gör att det ofta inte behövs mer än 10-15 minuter daglig träning för att vi snabbt ser positiva förändringar i elevens förutsättningar att slå golfbollen. 

Pris
50 minuter 1 pers 800 kr

Lektionspaket

Varje lektionspaket inleds med en screening av din rörlighet- och koordinationsförmåga. Med hjälp av verktygen Garmin Approach Monitor, Coach’s Eay och Kinexit digitala rörelse analysprogram formas ett helt individanpassad utvecklingsplan.

Paket Small
Paket Small är utformat för dig som önskar en snabb och funktionellt användbar analys av sitt spel, svingteknik och fysiska förmåga. De två efterföljande lektionerna utformas sedan med en inriktning och innehåll baserat på det första analyspasset och dina egna önskemål.

Upplägg
Lektion 1: 50 minuters svinganalys, rörelseanalys, målsättning och plan
Lektion 2: 25 minuter återkoppling från första lektionen
Lektion 3: 25 minuter återkoppling och summering av lektionspaket samt eventuell vidare utveckling.

Pris: 1550 kr per person (ord.pris 1600 kr)

Paket MEDIUM
Detta paket riktar sig till dig som önskar en djupare analys av ditt golfspel och en mera kontinuerlig återkoppling. På de efterföljande träningspassen kopplar vi till din svingteknik, specifika spelmoment samt områden som leder till ett tryggare spel och förbättrad score. Efter varje enskilt träningspass får du en sammanfattning. Du får också konkreta tips och råd för hur den enskilda träningen mellan varje träningspass bäst ska bedrivas. 

Upplägg
Lektion 1: 50 minuters svinganalys, rörelseanalys, målsättning och plan
Lektion 2: 25 minuter återkoppling från första lektionen
Lektion 3: 25 minuter lägesrapport var vi står nu i förhållande till vårt mål.
Lektion 4: 25 minuter summering av tidigare lektioner och en framåtblick för fortsatt utveckling.

Pris: 1900 kr per person (ord.pris 2000 kr)

Paket LARGE

Detta är det största lektionspaket med ett mera omfattande utvecklingsupplägg och riktar sig till dig med en stark ambition. Efter varje enskilt träningspass får du en sammanfattning. Du får också konkreta tips och råd för hur den enskilda träningen mellan varje träningspass bäst ska bedrivas. 

Ett avslutande 50 minuters pass på banan (spel) blir sedan målgången för den resa en återscreening av den fysiska förmågan kopplat till påvisbara och konkreta mätvärden och teknikförbättringar som skett i din golfsving. Du väljer sedan efter detta att antingen fortsätta med din träning på egen hand eller koppla på ett nytt och helt individuellt fortsättningsupplägg.

Upplägg
Lektion 1: 50 minuters svinganalys, rörelseanalys, målsättning och plan
Lektion 2: 25 minuter återkoppling från första lektionen
Lektion 3: 25 minuter lägesrapport var vi står nu i förhållande till vårt mål.
Lektion 4: 50 minuter nu går vi in på ditt närspel och det som du behöver eller vill jobba med. Vi gör även en ytterligare lägeskoll på hur vi ligger till med din hemmaträning som du ska köra mellan våra pass. 
Lektion 4: 50 minuterspass (spel) Vi spelar ett par hål på stora banan samt utvärderar träningsresan vi gjort.

Pris: 3000 kr per person (ord.pris 3200 kr)

Vi använder cookies för att mäta antalet besökare och dess upplevelse på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen och dess tjänster godkänner du detta.  Läs mer!