Lokala regler

Lokala regler gäller tillsammans med SGFs regelkortet

Markeringar
Vit - out of bounds R27
Röd - sidovattenhinder R26
Gul - vattenhinder R26
Blå - mark under arbete R25
Vit - spray mark under arbete R25

​Stenar i bunkern
Stenar i bunkern är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig

​Stengärdsgårdar
Stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Regel 24-2b är ej tillämplig

​Rikstolpar
Svart - vit stolpe på hål 16 som anger spelriktning är oflyttbart hindrande föremål.
Regel 24-2 är tillämplig.

Skydd av nyplanterad träd
Om ett nyplanterat träd med stödpinne eller markerat med orange band eller orange färgmarkering hindrande inverkar på en spelares stans eller område för hans avsedda sving skall bollen lyftas utan plikt och droppas enligt regel 24-2b. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.

​Avståndsmarkeringar
Samtliga plattor och stolpar på spelfältet vilka markerar avståndet till mitten på green är oflyttbara hindrande föremål. Lättnad får tas enligt regel 24-2.

Vit platta 200 meter till mitten green
Gul/svart stolpe 150 meter till mitten green
Röd platta 100 meter till mitten green

Avståndsmätare
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förjållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhatighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

Vintergreener
Vintergreener på hål där ordinarie greener gäller, definierade av en "greenklippt" spelyta, är fel green enligt regel 25-3.

Boll som oavsiktligt rubbas på green
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeingen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Senast uppdaterad 2018-05-13

Adress
ffff
Åkagårdens Golfklubb
Lyngåkravägen 39
269 92  BÅSTAD

Kontakta oss
    
Reception/shop   0431-41 77 30
Golfkrog  0431-36 10 55

info@akgk.se

l Väder