Lokala regler

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala Regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset och på hemsidan (www.akgk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.
För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.
 
STENGÄRDSGÅRDAR
Stengärdsgårdar är en organisk del av banan, vilket medför att bollen spelas som den ligger eller förklaras ospelbar, regel 19
 
RIKTSTOLPAR
Svart – vit stolpe på hål 16 som anger spelriktning är oflyttbart tillverkat föremål. Regel 16 är tillämplig.
  
SKYDD AV NYPLANTERADE TRÄD
Om ett nyplanterat träd med stödpinne eller markerat med orange band eller orange färgmarkering hindrande inverkar på en spelares stans eller område för hans avsedda sving skall bollen lyftas utan plikt och droppas enligt regel 16.1b. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.
 
AVSTÅNDSMARKERINGAR
Samtliga plattor och stolpar på spelfältet vilka markerar avståndet till mitten på green är oflyttbara tillverkade föremål. Lättnad får tas enligt regel 16.
 
Vit platta 200 meter till mitten green
Gul/svart stolpe 150 meter till mitten green
Röd platta 100 meter till mitten green
  
VINTERGREENER
Vintergreener på hål där ordinarie greener gäller, definierade av en ”greenklippt” spelyta, är fel green enligt regel 13.1f.
  
 
Uppdaterad och godkända av Skånes Golfförbund 2019-02-14 

Adress
ffff
Åkagårdens Golfklubb
Lyngåkravägen 39
269 92  BÅSTAD

Kontakta oss
    
Reception/shop   0431-41 77 30
Golfkrog  0431-36 10 55

info@akgk.se

l Väder