Säkerhet på banorna

Banpersonalen har alltid företräde.  Banpersonalen vinkar, med tydliga tecken, fram spelare då det är klart för spel. Det är spelarens skyldighet att omedelbart kvittera tecknet då han/hon blir framvinkad. Provsvinga inte mot banpersonalen under tiden du väntar på att banan ska blir klar för spel. 

Slå aldrig om det finns risk för att utsätta någon för fara. Förvissa dig om att det inte finns någon som befinner sig i bollens landningsomrpde vid "blinda" hål. Det är absolut förbjudet att spela in på green om flaggan ligger ner.
  
Längre diskussioner mellan spelare eller mellan banarbetare och spelare ska inte förekomma ute på banan.

Vår banpersonal arbetar för att upprätthålla banor av hög kvalité och vi eftersträvar ett gott samspel mellan personal och spelare. Målet är att medlemmar och gäster får möjlighet att spela snabbt och säkert och att vår personal får en arbetsmiljö som innebär att arbetet kan utföras på ett effektivt och säkert sätt.

I broschyren Säker golf i Sverige utgiven av SGF kan du läsa mer.

Banpersonal har skyldighet att rapportera incidenter/olyckor. Incidenter mellan spelare ska anmälas till klubbens kansli.

Adress
ffff
Åkagårdens Golfklubb
Lyngåkravägen 39
269 92  BÅSTAD

Kontakta oss
    
Reception/shop   0431-41 77 30
Golfkrog  0431-36 10 55

info@akgk.se

l Väder