Tävlingsbestämmelser

Klubbens tävlingar markerade med (Ö) är öppna för spelare med officiellt handicap från erkänd golfklubb. Tävlingar markerade med (K) är endast för klubbens medlemmar, med max hcp 36,0.
 
Anmälan
Anmälan till tävlingar sker via MinGolf, på Golfterminalen eller i receptionen.
Anmälan till tävlingarna kan ske 3 veckor före tävling. Anmälan till tävling görs senast torsdag kl. 18.00. Efteranmälan godtas i mån av plats. Startlistor finns på MinGolf samt på anslagstavlan i klubbhuset senast dagen före tävling.
 
Avgifter
Startavgiften är 100 kr per person och tävling, i såväl singel som partävlingar.
I vissa tävlingar uttages förhöjd startavgift. Detta tillgodoräknas dock de tävlande i någon form.
Greenfeespelare betalar 250 kr i greenfee + startavgift och inget annat anges.
Anmälningsavgiften ska betalas senast 15 minuter före utsatt starttid.
 
Återbud & utebliven start
Anmälningsavgiften ska betalas om återbud lämnas efter att lottningen av tävlingen är gjord. Vid uteblivande från tävling debiteras dubbel startavgift om inte giltigt skäl finns, såsom sjukdom/skada.
 
Spel
Klassindelning om inget annat anges är:

 A-klassen  0,0-11.4
 B-klassen  11,5-18,4
 C-klassen  18,5-36,0
  
tidsåtgång för en tävlingsrond över 18 hål är fyra timmar. Brott mot denna regler kan medföra pliktslag.
Avståndsmätare, som enbart mäter avstånd, tillåts i samtliga tävlingar.

Priser
Priser som ej avhämtas personligen vid prisutdelningen ”går vidare i prislistan”. Visa din uppskattning mot våra sponsorer genom att närvara vid prisutdelningen.
 
Handicap
Det är spelarens skyldighet att aktuellt handicap finns registrerat i GIT. För att ta emot pris i tävlingarna krävs att man har EGA Exakt Tävlingshandicap. Detta gäller dock ej tävlingen Ett slag för Stefan Paulssons Cancerfond.
 
Tee
Om inget annat anges gäller valfri tee för damer och herrar.

Golfbil
Under tävling krävs att läkarintyg uppvisas för att få köra golfbil.

Övrigt
Ansvariga för tävlingsverksamheten förbehåller sig rätten att ändra i tävlingsprogrammet samt att begränsa antalet startande i en tävling. Detta innebär även att tävlingskommittén förbehåller sig rätten att maximera antal deltagare i en tävling, liksom att ställa in en tävling med för få deltagare.

Adress
ffff
Åkagårdens Golfklubb
Lyngåkravägen 39
269 92  BÅSTAD

Kontakta oss
    
Reception/shop   0431-41 77 30
Golfkrog  0431-36 10 55

info@akgk.se

l Väder