Friskvårdsbidrag

Golf klassas äntligen som friskvård! Mer om golf som friskvård finns att läsa här!

Godkända avdragsgilla förmåner inom golf
- Spelrättsavgift
- Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)
- Egen träning på drivingrange
- Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och
  motionsfrågor
- Års- eller säsongskort för korthålsbana
- Års- eller säsongskort till träningsanläggning eller träningsområde

Inte godkänt som avdragsgill förmån
- Medlemsavgiften till golfklubben (samma gäller all föreningsidrott)
- Tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning
- Deltagaravgift i golftävlingar
- Spelrättsavgifter som är högre än genomsnittsklubbens och överstiger maxbeloppet på 5 000 kr, samt exklusiva
  ”friskvårdspaket” med ett helhetspris och innehåll som är annat än grundregeln för friskvårdsbidraget – ”enklare
  motionsform”

Om man avser att få bidrag för spelrätten så använder ni fakturan som ni fått från klubben som verifikation till arbetsgivaren eller det egna företaget. Vill ni ha bidrag för andra aktiviteter var noga med att få kvitto som visar namn och typ av aktivitet.
Tänk också på att det är upp till arbetsgivaren att bestämma storlek på och ersätta för kostnader inom ramarna för friskvårdbidraget

Friskvård