Handikommittén

Sidan är under uppbyggnad. Har du några frågor är du välkommen att kontaka vår tränare Frasse  på 0706-395035 eller frasse@akgk.se.

Automatiska Dörröppnar

Vi är mycket tacksamma för det generösa bidraget med 100 000kr från Stiftelsen Gripen som gett oss möjlighet att installera automatiska dörröppnare på vårt klubbhus. Funktionsnedsatta, rullstolsburna och armsvaga personer ges nu enkelt tillträde till klubbhuset samt möjlighet att vara mer självständiga.

Handikommitté