Anmälan till juniorträningen

  • Träning 1 ggr i veckan
  • 1 extra träningstillfälle i veckan (gäller knatte)
  • Träning 2 ggr i veckan
  • För de som inte är medlemmar i klubben. Kostar 300 kr.
  • Träningsavgiften betalas in på klubbens bankgiro 5329-5044. Ange barnets namn och personnummer vid betalning.

    Avgiften skall vara betald senast den 30 april

    ​Har du några frågor så går det bra att kontakta John Ståhl på telefonnummer 0709-18 00 55