Tävlingsbestämmelser

Klubbens tävlingar markerade med (Ö) är öppna för spelare med officiellt handicap från erkänd golfklubb.
Tävlingar markerade med (K) är endast för klubbens medlemmar, med max hcp 36.

Anmälan till tävling kan ske 3 veckor före tävling.

Anmälning till tävling göres senast torsdag kl 18.00 före tävlingsdagen. Efteranmälan godtages som regel ej.
Startlista anslås i klubbhuset och på golf.se senast dagen före tävling.

Anmälningsavgiften skall erläggas om återbud lämnas efter genomförd lottning. Uteblivande från tävling utan giltigt skäl medför dubbel startavgift. Dessutom kan det medföra uteslutning i kommande tävlingar.
 

Klassindelning:

A-klassen 0,0-11.4
B-klassen 11,5-18,4
C-klassen 18,5-36,0


Maximalt tidsåtgång för en tävlingsrond över 18 hål är fyra timmar. Brott mot denna regel kan medföra pliktslag.

Startavgifter: 80kr/deltagare i såväl Singeltävling som Partävling.
I vissa tävlingar uttages förhöjd startavgift. Detta tillgodoräknas dock de tävlande i någon form.

Greenfeeavgiften för gäster är halv greenfee (+ startavgift)

Anmälningsavgiften skall erläggas senast 15 minuter före utsatt starttid. Tävlingskommittén förbehåller sig rätt till ändringar i tävlingsprogram och tävlingsbestämmelser

OBS! Detta innebär även att TK förbehåller sig rätten att maximera antal deltagare i en tävling, liksom att ställa in en tävling med för få deltagare.  OBS! Gäller ej KM.

Visa din uppskattning mot våra sponsorer genom att närvara vid prisutdelningen. Priser som ej avhämtas personligen vid prisutdelningen "går vidare i prislistan" alternativ tillfaller cancergolfen

För att ta emot pris i våra tävlingar, krävs att man har EGAs Exakt Tävlingshandicap!

Avståndsmätare som enbart mäter avstånd tillåtes vid samtliga tävlingar.