Faddrar

När du tagit ditt Gröna Kort har du rätt att spela på banan tillsammans med en fadder.

Har ni ingen fadder är det bara att kontakta någon från listan här nedan:
 

Jan Nyström 072-3512239 jannystrom9@gmail.com
Ingeborg Larsson 0708-59 25 97  ingeborg.larsson@telia.com
Kjell Bergenudd 0703-60 23 53 kjell@bergenudd.net
Tina Axelsson 072-31 10 621 tinaaxson@gmail.com
Maria Lindgren 070-27 81 654 mimmi.lindgren@telia.com
Arne Henriksson 070-265 26 06
Ann Forsström 070-39 68 168 ann.forsstrom@gmail.com
Barbro Wedrén 070-92 60 265 barbro.wedren@gmail.com