Tidbokningsregler

  • Tiderna mellan kl. 06.00-19.59 är bokningsbara varje dag  -  varje timme har följande starttider 00 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50
  •  Tiderna är bokningsbara obegränsad tid i förväg​
  •  Vid bokning ska GolfID anges för alla i bollen. Har man inte allas GolfID vid bokningstillfället så ska man återkomma med det senast 24 timmar innan den utsatta starttiden.
  •  Bokad tid ska bekräftas i receptionen eller i terminalen minst 15 minuter före din utsatta starttid för att inte förlora rätten till starttiden.
  • Avbokning eller förändring av antalet spelare ska ske senast 2 timmar före starttid. Om inte så sker kommer de som bokat att vid första tillfället få en varning. Vid upprepade tillfällen kommer den som bokat att debiteras, för medlemmar 100 kr och för gäster full gällande greenfeee. Avbokning av starttider sker på www.svenskgolf.se eller att ringa till receptionen på              0431-41 77 30.
  • Vid hög beläggning förbehåller vi oss rätten att sätta samman bollarna till 3 och 4 bollar.
  • Då receptionen är stängd sker tidbokning på terminalen i vestibulen eller via MinGolf

Med reservation för tävlingar, företagsgolf och större bokningar.