Golfhandicap

Ditt handicap berättar hur många slag du har på dig för att gå runt banan. Högre handicap ger fler slag.
Antalet slag beror också på vilken tee du väljer att spela. Längre bana ger fler slag.

Fyll i ditt hcp i slopekalkylator

Dessa slag ska du sedan fördela ut på banans hål.

För detta finns det ett tillvägagångssätt som bygger på att man ska få flest extraslag på de svåraste hålen. Varje hål har en siffra som visar hur svårt det är (hålets index). Ju lägre siffra desto svårare hål. Du fördelar först ut dina extraslag så att det är lika många på varje hål (t ex 2 extraslag på varje hål). När du gjort detta har du ibland slag över, dessa lägger du på de svåraste hålen. Har du t ex fyra slag kvar att dela ut, tittar du på scorekortet för de hål du ska spela och ser vilka fyra hål som har lägst index.

Hålets par plus dina extraslag är ditt hcp-par och det du utgår ifrån när du ska räkna dina poäng. 

När man spelar så får man poäng beroende på hur bra det går i förhållande till sitt hcp-par. Se tabellen nedan.

Hcp-par + 3 slag0 poäng
Hcp-par + 2 slag0 poäng
Hcp-par + 1 slag1 poäng
Hcp-par +- 0 slag2 poäng
Hcp-par - 1 slag3 poäng
Hcp-par  - 2 slag4 poäng
osv

Det gäller så klart att få så lite slag som möjligt och så många poäng som möjligt. Om du klarat att spela 9 hål på fler än 18 poäng eller 18 hål på fler än 36 poäng så har du sänkt dig!
     

Tabell för höjning och sänkning

Hcp-grupp Exakt handicap Buffertzon
18-hålsrond
Buffertzon
9-hålsrond
Höjning vid
poäng under
buffertzon
Minskning för
varje poäng över
buffertzonen
1 - 4,4 35-36 - 0,1 0,1
2 4,5 - 11,4 34 - 36 35 - 36 0,1 0,2
3 11,5 - 18,4 33 - 36 35 - 36 0,1 0,3
4 18,5 - 26,4 32 - 36 34 -36 0,1 0,4
5 26,5 - 36,0  31 - 36 33 - 36 0,2 0,5
Klubb-hcp 37 - 54  36 36 Nej 1

För HCP-Grupp 2, 3, 4, 5 och Klubb-HCP räcker det med 9 håls ronder.
När du har spelat en handicaprond ska denna registreras antingen i receptionen, via Min Golf eller i Golfterminalen.
 

Föranmäld sällskapsrond kopplad till en starttid

När du väljer en föranmäld sällskapsrond som är kopplat till en starttid, behöver du bara ange poäng och välja en av spelarna i bollen som markör. Man kan även ange markör via Golf-ID eller namn.

Klicka Fortsätt för att registrera ronden.
Du kan även välja att Makulera rond om du inte vill registrera ronden, t.ex. om den avbröts pga åska.
 

Tävlingsrond eller föranmäld sällskapsrond på en annan bana

Nu kan du även registrera HCP-ändring för en 9-håls rond. Ange antal poäng på 9 hål (systemet lägger till 18 p) och markera 9-hålsrond. Gäller bara för HCP-grupp 2-5. Välj Datum och skriv in ett Klockslag. Registrerar man flera ronder samtidigt måste de skrivas in i kronologisk ordning, både datum- och tidsmässigt. Välj markör bland Mina golfvänner om de har varit markör. 

I annat fall kan du välja Sök på Golf-ID eller Fyll i information om markör om det t.ex. inte var en medlem i svensk golfklubb som var markör. Skriv in markörens Golf-ID, knappen Sök hämtar markörens namn från medlemsregistret, för kontroll att man har skrivit rätt Golf-ID. Om man inte känner till markörens Golf-ID, väljer man alternativet.

Fyll i information om markör och fyll i fälten med Namn, Hemmaklubb och HCP för markören.
Klicka på Fortsätt för att visa en bild över hur handicapen kommer att ändras och vilken typ av ändring som görs mm.
Bekräfta HCP-ändring.
När man gör en HCP-ändring, så visas en bild där man skall bekräfta ändringen. Klicka Spara för att verkställa HCP-ändringen.