Årmötet senarelagt

24 mar 2020 | Klubben

Med anledning av den oro som SARS-CoV-2 orsakat och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gått ut med, senareläggs årsmötet. Istället för tidigare plats och datum, kallar vi härmed till årsmöte söndagen den 26 april kl 14.00 på klubben.

Beroende på väder och då rådandet rekommendationer kan vi antingen förlägga mötet inomhus, utomhus på terrassen och i värsta fall, vid otjänlig väderlek, hålla det kort. Formalia såsom verksamhetsberättelse, budgetförslag samt valberedningens förslag är förändrade och finns tillgängliga enligt tidigare. Däremot senareläggs sista datum för att lämna in motioner till fredagen den 3 april för att styrelsen, enligt paragraf 15 i klubbens stadgar, ska kunna tillgängliggöra dessa tillsammans med styrelsen yttrande senast 1 vecka innan årsmötet. Eventuella motioner och styrelsens yttrande avseende dessa kommer att finnas tillgängliga i klubbens reception.

Det är styrelsens övertygelse att vi genom denna senareläggning kommer att få ett större deltagande vilket känns viktigt, speciellt i dessa tider. Vi hoppas också att ett strålande vårväder kan göra det bekvämt och trevligt för oss vare sig det är bäst att hålla mötet inne eller ute.

 

Vänligen

Styrelsen
Åkagårdens GK