Välj en sida

Uthyrningsartiklar

Golfbil

Medlem
9 hål 18 hål
Utan läkarintyg 300:-
Med läkarintyg 100:- 150:-
Gäst
18 hål
Utan läkarintyg 300:-
Med läkarintyg 200:-

Scooter

18 hål
Utan läkarintyg 300:-
Med läkarintyg 200:-

Vänligen respektera följande regler:

Körkort för personbil (B) krävs.
Följ anvisningarna som finns i golfbilen.
Återlämna bilen på samma plats som du hämtade den.
Förbjudet att köra i högruffen, på tees och på foregreen.
Nyckeln ska återlämnas i receptionen. Om receptionen är stängd ska nycklarna läggas i greenfeeinkastet.

För att erhålla det lägre priset ska giltigt intyg (inplastat intyg från kansliet) uppvisas vid varje hyrtillfälle.

Hyrvagn

18 hål
3-hjuling 50:-
Elvagn (bokas i förväg) 150:-

Hyrklubbor

18 hål
Herr & damset 150:-