Välj en sida

Medlemskommittén

Info om kommitténs aktiviteter 

Informationsträff

Medlemskommittén anordnar en del informationsmöte, regelvandringar m.m. under året. Ta för vana att gå in på dennas sidan eller titta på anslagstavlan i klubbhuset för att se vad som är på gång.

 

Medlemskommittén

Marianne Ros
Ordförande
Telefon: 070-626 72 02 
E-post: marianneros2@gmail.com

Lisbeth Winnerstam
Telefon: 070-5150555
E-post: lisbeth.winnerstam@gmail.com

Lotta Friberg
Telefon: 070-7149734
E-post: lottafriberg@live.se