Välj en sida

Medlemskommittén

Info om kommitténs aktiviteter 

Aktviteter

Medlemskommittén har planerat att genomföra följande aktiviteter under säsongen.

Välkomstkväll för Nya medlemmar!
Torsdagen den 27 maj kl. 18-20 i Ostbutikens restaurang på Åkagårdens GK.

Info och Regelvandring för Nybörjare
Torsdagen den 20 maj kl. 18.00-19.30

Trivselspel ”Vi som är över 30 och över 30 i hcp. 
9 hål utan tävlingsinslag

Regelquize på Korthålsbanan

Håll utkik efter vindare info och anmälningslistor på anslagstavlan i klubbhuset.

 

Medlemskommittén

Marianne Ros
Ordförande
Telefon: 070-626 72 02 
E-post: marianneros2@gmail.com

Lisbeth Winnerstam
Telefon: 070-5150555
E-post: lisbeth.winnerstam@gmail.com

Lotta Friberg
Telefon: 070-7149734
E-post: lottafriberg@live.se