0431-41 77 30 info@akgk.se
Välj en sida

Regel- & Handicapkommittén

Information

Kommittén hanterar frågor kring regler och handicap inom klubben för såväl medlemmar som andra kommittéer. 

Kommittén utformar även klubbens lokala regler samt ser till att dessa uppdateras årligen för överrensstämmelse med SGF´s rekomendationer och nyheter.

Lokala regler

Banans lokala regler ses över varje år och blir även godkända av Skånes Golfförbundet.

Regler

De flesta av er har säkert hunnit bekanta er med de nya reglerna som infördes 2019. Det finns ett antal filmer med svenskt tal och text som förklarar de största nyheterna i golfreglerna 2019 på SGF:s YouTube-kanal.
Regelboken på svenska finns tillgänglig digitalt på R&A:s webbsida och i mobilappen Rules of golf 2019 för iPhone och Android.

Regel- & Handicapkommitté

Bertil Andersson
Telefon: 070-524 20 81
E-post: bertil.bean@telia.com

Frasse Pettersson
Telefon: 0706-395035
E-post: frasse@akgk.se