0431-41 77 30 info@akgk.se

18-hålsbanan

18-hålsbanan

18-håls banan, som är ritad av Jan Sederholm, är av landskapskaraktär och från många platser har man en vidunderlig utsikt över det Skånska landskapet.

De första nio hålen byggdes och stod klara 1990. 1994 byggdes 9 hål till och vi fick en komplett 18-hålsbana. Sedan dess har banan förbättras till den pärla den är i dag. Vi får ofta höra av våra medlemmar och gäster att vi har hög finish på banan och bra greener.

 

Själva golfbanan ligger i en mycket omväxlande och naturskön terräng. Banan är byggd på gammal jordbruksmark men även en gammal fruktodling. Utsikten är betagande med vyer över både havet och Hallandsåsen.

Vinden är utmanande här på Åkagården. På så sätt gör att ingen rond är det andra lik. Ibland är det motvind så man behöver en järn 5 på hål 2 och ibland behöver man bara en pw. På hål 6 kan det vara kittlande att gå över vattnet, men vågar du?

Banrekord

Herrar

2014
Magnus Hansson 63 slag
Åkagårdens GK
Jubileumsdagen

Damer

2017
Maja Stark 66 slag
Abbekås GK
Juniorserien

Lokala regler och tävlingsvillkor 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna i informationsskåpet vid entrén till klubbhuset, på anslagstavlan utanför tävlingskansliet och på hemsidan (www.akgk.se).

 Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se R&A app Regler för golfspel, Committee Procedures Kap. 8 eller Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a)
Unga träd identifierade med stödpinne
Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måstespelaren ta lättnad enligt Regel 16.1b.

b) Vintergreener
Vintergreener på hål där ordinarie greener gäller, definierade av en ”greenklippt” spelyta, är fel green enligt Regel 13.1f.

2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Avståndsmarkeringar till greenens mitt.
2. Pumphuset på hål 13.
3. Svart/vit siktstolpe på hål 16.
Lättnad för störande inverkan från ovan definierade oflyttbara tillverkade föremål är tillåten enligt Regel 16.1b.

c) Integrerade föremål
1. Alla stengärdsgårdar är en integrerad del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur stengärds­gårdarna.

3. Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en tävlingsrondfår en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

4. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).
Plikt se Regel 5.7b. 

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

5. Scorekortsansvar
Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekortutan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag). Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor gällande deltagande, tävlingsformat som inte anges nedan samt eventuellt övriga tävlingsvillkor anges i specifika tävlingsvillkor för respektive tävling. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat angetts för en enskild tävling.

6. Anmälan, avanmälan, återbud
Anmälan till tävling måste göras senast torsdag klockan 18 inför den helg då tävlingen spelas. Anmälan görs i Min Golf. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Återbud efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, debiteras med dubbel anmälningsavgift samt kan medföra avstängning i kommande tävlingar.
Eventuella disciplinära åtgärder se Spel- och tävlingshandboken Kapitel 8.3.6.

7. Handicapklasser
A-klass = hcp   +8,0 – 12,0
B-klass = hcp 12,1 – 24,0
C-klass = hcp 24,1 – 54,0

8. Tee
Varje deltagare får själv välja vilken banvärderad tee hon/han vill spela från, om inte annat anges i tävlingsvillkoren för tävlingen. Anmälan om tee görs i samband med anmälan till tävlingen.

9. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)
I slagspeltävlingar med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand enligt den matematiska metoden och i tredje hand genom lottning. I slagspeltävlingar utan handicap görs särskiljning för seger i första hand genom särspel hål för hål och i andra hand enligt den matematiska metoden.

10. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i tävlingsvillkoren för tävlingen ska scorekortet lämnas i tävlings­kansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat korridorutrymmet i direkt anslutning till tävlingskansliet.

11. Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

För delaktighet i prisbordet krävs minst fyra (4) registrerade ronder under de senaste tolv (12) månaderna.

12. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Beslutade av Åkagårdens GK:s styrelse i maj 2024

Hål 6

Par 3, 149 meter från gul tee

Hål 9

Par 4, 358 meter från gul tee

Räkna ut din slope

Scorekort

Vi använder cookies för att mäta antalet besökare och dess upplevelse på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen och dess tjänster godkänner du detta.  Läs mer!