Välj en sida

Tävlingsinformation 

Här hittar du all tävlingsinformation du  behöver

Tävlingsregler

Klubbens tävlingar markerade med (Ö) är öppna för spelare med officiellt handicap från erkänd golfklubb (maximal hcp 40.0). Tävlingar markerade med (K) är endast för klubbens medlemmar, med max hcp 40.0. Om inget annat anges får spelare med högre hcp deltaga i tävlingar, men tävlar då på hcp 40.0.

Anmälan
Anmälan till tävlingar sker via MinGolf, på Golfterminalen eller i receptionen.
Anmälan till tävlingarna kan ske 3 veckor före tävling. Anmälan görs senast torsdag kl. 18.00 inför den helg då tävlingen spelas. Startlistor finns på MinGolf samt på anslagstavlan i klubbhuset senast dagen före tävling.

Avgifter
Startavgiften är 100 kr per person och tävling, i såväl singel som partävlingar.
I vissa tävlingar uttages förhöjd startavgift. Detta tillgodoräknas dock de tävlande i någon form.
Greenfeespelare betalar 250 kr i greenfee + startavgift och inget annat anges.
Anmälningsavgiften ska betalas senast 15 minuter före utsatt starttid.
Fr o m i år är vi kontantfria, men accepterar både kort och Swish. 

Återbud & utebliven start
Anmälningsavgiften ska betalas om återbud lämnas efter att lottningen av tävlingen är gjord. Vid uteblivande från tävling debiteras dubbel startavgift om inte giltigt skäl finns, såsom sjukdom/skada.

Klasser
Klassindelning om inget annat anges är:

A-klassen 0.0-12.0
B-klassen 12.1-24.0
C-klassen 24.1-40.0

Maximal tidsåtgång för en tävlingsrond över 18 hål är fyra timmar. Brott mot denna regler kan medföra pliktslag.
Avståndsmätare, som enbart mäter avstånd, tillåts i samtliga tävlingar.

Priser
Priser som ej avhämtas personligen vid prisutdelningen ”går vidare i prislistan”. Visa din uppskattning mot våra sponsorer genom att närvara vid prisutdelningen. För delaktighet i prisbordet, fodras min fyra registrerade ronder under de senaste tolv månaderna.

Handicap
Det är spelarens skyldighet att aktuellt handicap finns registrerat i GIT. För att ta emot pris i tävlingarna krävs att man har EGA Exakt Tävlingshandicap. Detta gäller dock ej tävlingen Ett slag för Stefan Paulssons Cancerfond.

Tee
Valfri tee gäller för alla, oavsett ålder i samtliga klubbtävlingar frånsett tävlingarna Volvo, Golfresan, KM samt Gåsagolfen. För tävlingen Hammerslaget gäller valfri tee, men krav på gul tee för herrar och röd tee för damer som tävlar om scratchpris, vilket även innebär att man hålar ut varje hål.

Golfbil
Under tävling krävs att läkarintyg uppvisas för att få köra golfbil.

Övrigt
Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra tävlingsprogram och tävlingsbestämmelser. Detta innebär även att tävlingskommittén förbehåller sig rätten att maximera antal deltagare i en tävling, liksom att ställa in en tävling med för få deltagare (gäller ej KM).

TävlingsHCP

För att få ta del av prisbordet så måste man har 4 registrerade ronder under den senaste 12 månaderna.

Under vissa tävlingar gäller inte detta tex Cancergolfen. 

 

 

 

 

Tävlingsledare

Tinna Gabrielsson
Telefon: 076-77 37 730 
E-post:
 tinna.gabrielsson@gmail.com

Ingeborg Larsson
Telefon: 0708-59 25 97
E-post:
 tinna.gabrielsson@gmail.com

Per-Ola Dahl
Telefon: 0708-19 58 17 
E-post:
 per-ola.dahl@bredband2.com

Leif Larsson
Telefon: 070-26 58 946 
E-post:
 ingeborg.larsson@telia.com

Kjell Bergenudd
Telefon: 0703-60 23 53
E-post:
 kjell@bergenudd.net

Gösta Johansson
Telefon: 0708-50 96 01
E-post:
 jo.gosta@telia.com

Maria Nilsson
Telefon: 070-226 44 56 
E-post:
 maria.nilsson@bjarenet.com

Camilla Andersson
Telefon: 0734-34 88 95 
E-post:
 sonnertorp110@gmail.com

Margit Johansson
Telefon: 0708-50 96 01
E-post:
 jo.gosta@telia.com

Karl Havsjö
Telefon: 070-75 01 901 
E-post:
 karl.havsjo@gmail.com

Bertil Andersson
Telefon: 0705-24 20 81 
E-post:
 bertil.bean@telia.com

Annika Wedin
Telefon: 0731-45 30 53
E-post:
 annika.wedin@bjarenet.com

Marianne Ros
Telefon: 070-62 67 202
E-post:
 marianneros2@gmail.com

Hans Gabrielsson
Telefon: –
E-post:
 hansgabrielsson71@gmail.com

Clas Runnberg
Telefon: 072-731 33 66
E-post:
 clas.runnberg@mac.com