0431-41 77 30 info@akgk.se

Säkerhet på banorna

Säkerhet på våra banor

Säker golf bidrar till att medlemmar och gäster kan känna sig trygga på området och får spela snabbt och säkert på en välskött golfbana. Dessutom får banpersonal en bra arbetsmiljö där deras arbete kan utföras på ett effektivt och säkert sätt.

Om du tänker: Undrar om jag kan slå? Spela inte!

  • Banpersonal har alltid företräde.
  • Banpersonal vinkar, med tydliga tecken, fram spelare då det är klart för spel.
  • Det är spelarens skyldighet att omedelbart kvittera tecknet då han/hon blir framvinkad.
  • Se till att spelpartiet framför och andra personer är utom räckhåll. Ser du inte landningsområdet, skicka fram någon som kontrollerar att det är klart att slå.
  • Provsvinga inte mot banpersonal eller spelare under tiden du väntar på att banan ska bli klar för spel.
  • Ropa ”FORE” vid minsta risk att din golfboll träffar någon.
  • Spela aldrig mot en green utan flaggstång.
  • Längre diskussioner mellan spelare eller mellan banarbetare och spelare ska inte förekomma ute på banan.
  • Banpersonal har skyldighet att, och ska alltid rapportera incidenter/olyckor.
  • Eventuella incidenter ska anmälas till klubbens reception.

Banpersonalen har alltid företräde.  Banpersonalen vinkar, med tydliga tecken, fram spelare då det är klart för spel. Det är spelarens skyldighet att omedelbart kvittera tecknet då han/hon blir framvinkad. Provsvinga inte mot banpersonalen under tiden du väntar på att banan ska blir klar för spel.

 

Vi använder cookies för att mäta antalet besökare och dess upplevelse på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen och dess tjänster godkänner du detta.  Läs mer!