0431-41 77 30 info@akgk.se
Välj en sida

Säkerhet på banorna

Allt för du och dina medspelare ska känna sig trygga på banorna 

Säkerhet på banorna

Säker golf bidrar till att medlemmar och gäster kan känna sig trygga på området och får spela snabbt och säkert på en välskött golfbana. Dessutom får banpersonal en bra arbetsmiljö där deras arbete kan utföras på ett effektivt och säkert sätt.

Om du tänker: Undrar om jag kan slå? Spela inte!

För att golfspel ska ske så riskfritt som möjligt måste golfspelare, banpersonal och andra som vistas på en golfanläggning känna till och följa de säkerhetsrutiner som gäller.

Grundregeln är att du aldrig får slå om du riskerar att din golfboll eller golfklubba kan träffa någon.

När du ska slå ditt slag:

  • Se till att spelpartiet framför och andra personer är utom räckhåll. Ser du inte landningsområdet, skicka fram någon som kontrollerar att det är klart att slå.
  • Se till att ingen befinner sig i närheten för din sving.
  • Ropa ”FORE!” vid minsta risk att din golfboll träffar någon.
  • Provsvinga inte i spelriktningen medan du väntar på fritt spelfält.
  • Spela aldrig mot en green utan flaggstång.

Banpersonalen har alltid företräde.  Banpersonalen vinkar, med tydliga tecken, fram spelare då det är klart för spel. Det är spelarens skyldighet att omedelbart kvittera tecknet då han/hon blir framvinkad. Provsvinga inte mot banpersonalen under tiden du väntar på att banan ska blir klar för spel.

Slå aldrig om det finns risk för att utsätta någon för fara. Förvissa dig om att det inte finns någon som befinner sig i bollens landningsområde vid ”blinda” hål. Det är absolut förbjudet att spela in på green om flaggan ligger ner.

Längre diskussioner mellan spelare eller mellan banarbetare och spelare ska inte förekomma ute på banan.

Vår banpersonal arbetar för att upprätthålla banor av hög kvalité och vi eftersträvar ett gott samspel mellan personal och spelare. Målet är att medlemmar och gäster får möjlighet att spela snabbt och säkert och att vår personal får en arbetsmiljö som innebär att arbetet kan utföras på ett effektivt och säkert sätt.

I broschyren Säker golf i Sverige utgiven av SGF kan du läsa mer.

Banpersonal har skyldighet att rapportera incidenter/olyckor. Incidenter mellan spelare ska anmälas till klubbens kansli.

Vi använder cookies för att mäta antalet besökare och dess upplevelse på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen och dess tjänster godkänner du detta.  Läs mer!