Välj en sida

Banstatus

18-hålsbanan

Ordinarie greener med reservation för tillfällig nattfrost
Lägesförbättring på fairway med ett scorekort
Ordinarie tees
Provisorisk tee hål 17

Korthålsbanan

Är öppen 

Driving rangen

Är öppen 

Driving rangen

Toaletterna på banan är öppna
Vattenutagna är stängda.