0431-41 77 30 info@akgk.se
Välj en sida

Styrelsen på Åkagården

Vi hjälper dig!

En förening är beroende av ideella krafter!

Inom vår golfklubb finns det gott om ideella krafter, men det finns rum för fler engagerade eldsjälar! Det finns flera olika sätt du kan engagera dig i klubblivet beroende på vilka hjärtefrågor du har. Engagemanget är en perfekt inkörsport för att komma in i gemenskapen samtidigt som du bidrar till klubbens utveckling.

Tävlingsledare
Intresset för tävlingar är stort i klubben och likaså behovet av tävlingsledare och funktionärer. Vi har varje år ett brett tävlingsprogram där alla kategorier golfspelare kan vara med och mäta sina krafter. Vi söker nu nya krafter som kan tänkas ställa upp och se till att vi kan bibehålla vår populära tävlingsverksamhet.

Mentorer
Vi vill ge den allra bästa starten för alla nybörjare och nya medlemmar i klubben. I klubben finns en mentorverksamhet som underlättar inträdet in i klubben och golflivet. Vill du ställa upp som en hjälpande hand och bollplank, så tveka inte att höra av dig!

Valberedningen

Valberedningen, vars ledamöter väljs vid årsmötet, har i uppdrag är att förbereda klubbens val av ordförande, styrelse­ledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter. Som medlem är du välkommen med synpunkter och förslag på kandidater. Genom att medverka till valet av förtroendevalda kan du påverka klubbens utveckling!

Kontakt

Är du intresserad av att hjälpa till i klubben? Anmäl ditt intresse till Styrelsen eller valberedningen.

Styrelsen

Clas Runnberg
Ordförande
Telefon: 072-731 33 66
E-post:  clas.runnberg@mac.com

Tommy Holgersson
Sekreterare
Telefon: 070-2868526
E-post: tommyholgersson@icloud.com

Christer Kullhammar
Kassör
Telefon: 070-7660488
E-post: christerkullhammar@hotmail.com

Marianne Ros
Ordförande Medlemskommittén
Telefon: 070-62 67 202
E-post:  marianneros2@gmail.com

Tina Axelsson
Ordförande Juniorkommittén
Telefon: 072-311 06 21
E-post:  tinaaxson@gmail.com

Magnus ”Frasse” Pettersson
Ordförande Elitkommittén
Telefon: 0706-39 50 35
E-post: frasse@akgk.se

Rosemarie Röijer
Ordförande Damkommittén
Telefon: 070-6700488
E-post: rosa.roijer@gmail.com

Kjell Bergenudd
Ordförande Herrkommittén
Telefon: 0703-60 23 53
E-post:  kjell@bergenudd.net

Bertil Andersson
Ordförande Tävlingskommittén
Vice ordförande
Telefon: 070-5242081
E-post: bertil.bean@telia.com

Amanda Olsson
Ledamot
Telefon: 070-5350233
E-post: amanda.cilla@telia.com