0431-41 77 30 info@akgk.se
Välj en sida

Index på ett hål styrs av annat än svårighetsgrad!

9 dec 2021 | Klubben

När man betraktar en golfbanas indexering är det viktigt att komma ihåg att den inte utgör en enkel rangordning av banans hål från det svåraste, med index 1, till det lättaste, med index 18. Det finns flera skäl för detta. Ett är att det hade varit omöjligt att få en sådan indelning att bli korrekt för alla. Vi är olika duktiga, slår olika långt och spelar från olika tee.

Ett annat skäl är att Indexeringen i första hand ska utformas för att möjliggöra matchspel. Den behövs även vid poängbogey, men är då inte lika avgörande eftersom tilldelningen har en utjämnande effekt. En “snål” tilldelning på ett hål, får man igen på ett annat.

I matchspel får den starkare av två spelare “lämna slag” till spelaren med högre hcp. Det är av största vikt att dessa slag är jämnt fördelade över banan.

Vid indexering rekommenderar SGF att använda udda nummer på den svårare av de två niohålsslingorna och jämna på den lättare halvan av banan. Om udda nummer valts till de första nio hålen ges index 1 till något av hålen 7, 8 eller 9. Index 2 ges till något av hålen 13, 14 eller 15. Index 3 till antingen hål 4, 5 eller 6, och så vidare. Dessutom bör, enligt SGF, sammanlagt index för varje tre-grupp ligga mellan 27 och 30. När man sätter index görs detta alltså inte i förhållande till hela banan, utan inom dessa grupper av tre hål. I fördelningen av index tas hänsyn till den medelscore som registrerats i klubbens databas, men först efter det att man tagit hänsyn till reglerna för dessa “tre-grupper”.

När alla dessa hänsyn tagits får banan en indexering som möjliggör poängbogey och matchspel på ett så rättvist sätt som möjligt för så många som möjligt, men det innebär samtidigt att en enskild spelare mycket väl kan uppleva att index på ett enskilt hål stämmer dåligt överens med hur lätt eller svårt just han eller hon upplever hålet.

 / Åkagårdens GK

Arkiv