Innestående medel i Åkagårdens Golfkrog

26 apr 2020 | Klubben

I avvaktan på att dödsboutredningen efter Leif ska bli klar så vill Thomas samla in mailadresser till er som har innestående medel i Åkagårdens Golfkrog.

Maila era adresser till thomasreichstein@hotmail.com

Kajsa och Johan som startat Ostbutiken Åkagården i vår restaurang har inte tagit över denna skuld utan den ska regleras av dödsboet.