Ordförande brev

6 maj 2020 | Klubben

Som pensionär och medelgolfare på 68 år har jag ingen mer uttalad ambition med mitt ordförandeskap än att sträva efter att bibehålla, och om möjligt förstärka, den fina stämning och det familjära tilltal som präglar klubben och dess medlemmar. Givetvis innebär detta också att se till klubben ställer upp på de verksamheter vi satsar på; juniorerna, paragolfen, elit-, senior-, herr- och damgolfen samt tävlingsverksamheten. I år kommer medlemskommitténs arbete att bli extra viktigt med en hel del nya och nygamla golfare som vill prova på. Så här i tider av påtvingad isolering är det inte underligt, men likväl mycket glädjande, att vi ser så många på banan och driving range tidigt på året.

Rent administrativt och när jag ser till styrelsens arbete, tycker jag att det känns viktigt att vi fortsätter att utveckla Vision 50/50, de värderingar den står för och det program för förbättringar vi där inlett. Vidare känns klubbens stadgar en aning daterade och behöver arbetas igenom. Mitt mål är att i god tid inför nästa årsmöte kunna presentera förslag till en del uppdateringar.

Vidare, vad det gäller det arbete som görs i klubben och medlemmars engagemang, indikerar valberedningen att det inte är helt lätt att hitta personer beredda att ställa upp. I alla föreningar ligger en fara i att allt färre får allt mer att göra och då finns det en risk att både orken och förmågan till förnyelse tryter. Jag vill därför att vi i styrelsen personligen kontaktar de som redan anmält intresse för att hjälpa till och samtidigt påminna andra som kanske också kan tänka sig att ställa upp, men ännu inte anmält detta, att skicka ett enkelt mejl till undertecknad.

För att lyckas engagera fler måste vi också hitta sätt att göra det mera intressant och stimulerande att ställa upp. Styrelse, kommittémedarbetare, valberedning, juniortränare med medhjälpare, engagerade i paragolf, med flera, måste kunna känna att de får någonting ut av sitt frivilliga arbete och att detta uppskattas.

För att underlätta för medlemmar att komma med spontana inlägg och förslag, kommer vi att på vår hemsida kontinuerligt upplysa om när nästa styrelsemöte kommer att hållas.

Vad det gäller banan och våra fysiska lokaler har såväl bana, klubblokaler som restaurang fått ett rejält lyft den senaste tiden. Det känns därför inte som att det jus nu finns något akut behov av förbättringar just på dessa områden.

Svenska Golfförbundet har hjälpt klubbarna på Bjäre att informera kommunen om golfbanornas betydelse som arbetsgivare, naturmiljöer och platser för social samvaro. Man vill uppmana såväl kommunen som klubbarna att söka samarbeten och gemensamma projekt samtidigt som man passar på att påpeka det stora värde golfklubbarna på Bjäre har för turism, de som är sommarboende här och allmännyttan i stort. Allt detta utan en enda krona i bidrag, vilket jämfört med många andra folksporter är ovanligt. Än så länge finns inga konkreta idéer kring samarbeten som skulle gynna såväl klubb som kommun, med vi bör förstås hålla oss fortsatt positiva till och öppna inför möjligheten.

Sist, men inte minst, hoppas jag att vi snart får uppdaterade tävlingsvillkor från SGF, villkor som gör det möjligt att återuppta tävlingsverksamheten, om än med vissa hänsynstagande. Med rådande villkor är det nämligen inte lätt, vare sig för klubben eller sponsorerna, att ansvara för att alla regler och gällande rekommendationer följs.

Hur det än blir med tävlandet kan vi skatta oss lyckliga för att ha tillgång till en sport som ger oss finfina möjlighet till motion och rörelse, säker social samvaro och massor av stimulans. Bara en sån’ sak gör det ju lätt att hälsa på varann med ett glatt leende!

Vänligen,

Clas Runnberg

 

E-post: clas.runnberg@mac.com

Telefon: 0727 31 33 66