Välj en sida

Ordförandebrev nr 2-2020

10 okt 2020 | Klubben

Vilket fantastiskt golfår vi haft 2020! Trots en pandemi som i många länder lett till en närmast total förändring av vardagen, har vi i Sverige klarat oss ganska lindrigt undan och golfen har rönt ett förnyat intresse och stor uppskattning.

Det började med att vi, innan kraven på anpassning till COVID-19 kom, hade en mild vinter och öppna greener. Det gick utmärkt att spela golf året runt.

I år har medlemmar på Åkagårdens GK spelat runt 60 % fler rundor än vi gjorde ifjol. Vi har haft över 30 % fler greenfeegäster. Glädjande är också att vi fått 400 nyregistreringar varav ett nettotillskott med 200 medlemmar och, bäst av allt, 40 % av dem är juniorer.

Under början av säsongen hade vi såpass hårda restriktioner avseende tävlingsspel att vi inte kunde genomföra de två första tävlingarna på vårt program. Därefter har det gått bättre. I samtliga tävlingar har vi haft ett stort deltagande, ofta större än någonsin tidigare. Detta har givetvis varit till glädje för såväl de tävlande, den egna klubben och inte minst för våra sponsorer.

Junior- och Elitverksamheten har varit aktiv och fått mycket ut av säsongen. Dock har man lidit av att inte få komma ut på tävlingar i samma utsträckning som tidigare. Både seriespel och nationella tävlingar har drabbats av restriktioner avseende resor och övrigt. Men, som sagt, tränat har man och spela fin golf har man också kunnat.

Åkagårdens Golfbana har i år fortsatt investera i förbättringar av banan. I första hand omfattar arbetet i år green på hål nummer 1. För att störa spel på banan så lite som möjligt, har man avvaktat till slutet av säsongen. Nu är man emellertid på gång. Beroende på storlek och underliggande förutsättningar kan en sådan investering ligga på mellan en halv och en miljon kronor. Genom att ta till vara befintligt material och greenyta, och genom att utföra arbetet utan extern hjälp, hoppas man från företagets sida komma undan något billigare. Det blir hur som helst en påtaglig, av många efterlängtad, förbättring. Vi kommer att få ett finfint öppningshål.

En annan förbättring som varit utmärkande för året är att Ostbutiken introducerat ett nytt, fräscht koncept för hur en golfrestaurang kan te sig. Nyttigt, grönt, gott och med en fantastisk service har man glatt ett överväldigande antal medlemmarna. Att medlemmar är nöjda framgick inte minst av den enkät som Svenska Golfförbundet årligen genomför, den som kallas Players1st. Den visade nämligen att golfrestaurangerna på Båstad GK, Bjäre GK och Åkagårdens GK är bland de elva mest uppskattade golfrestaurangerna bland Sveriges runt fem hundra golfklubbar. Det är verkligen ett fint bevis på hur väl Ostbutikens satsning fallit ut och dessutom en fantastiskt fin reklam för Bjärehalvön som golfmål.

Sist, men inte minst viktigt kan jag meddela att det beslutats att vi ska fortsätta vår medverkan i Sydpoolen även under nästa år. Denna medverkan gör det möjligt för såväl Alldagsmedlemmar som Vardagsmedlemmar att spela till reducerad greenfee på ett femtiotal banor främst i Skåne och Blekinge.

Med lite tur kommer vi att kunna få in ännu ett par fina rundor och med en positiv utveckling av den pågående pandemin kommer vi att kunna umgås mera som vanligt under nästa år. Tills dess får vi hålla avstånd, tvätta händerna och respektera de rekommendationer som gäller!