0431-41 77 30 info@akgk.se
Välj en sida

Uppdaterade Covidregler

17 mar 2021 | Covid-19

Flaggstången
Vi rekommenderar att flaggstången alltid lämnas kvar i hålet vid spel på green.

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar – obligatorisk krattning
Obligatorisk krattning i bunkrarna gäller. Samtliga fotavtryck och området för stans och sving ska krattas.
Vi rekommenderar att ni använder handske eller handduk lindad runt krattskaftet vid krattning.

För att minska risken för smittspridning under rådande Coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning till annat meddelas.

Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundet regelkommitté. 

 

Arkiv