0431-41 77 30 info@akgk.se
Välj en sida

Vintergolfen 21/22

20 okt 2021 | Tävling

Vintergolfen startar söndagen den 7 november. Alla seniorer får delta.
Högsta tillåtna hcp är 54.

Startavgiften är 40 :- (10:- till dagens tävling, 20:- till avslutningstävlingen och 10:- till Cancergolfen). Pengarna betalas med Swish till 0706 78 11 38. Anmälan görs i listan för Vintergolf. Texta tydligt. Otydliga skriva namn utesluts från dagens tävling.

Tack vare milda vintrar då banans sommargreener har varit öppna hela vintern spelar vi denna säsong på sommargreener så länge dessa är öppna för spel. Alla klubbor är tillåtna, ordinarie hcp gäller och rundorna rapporteras som vanligt.

Vintergolf tävlingen gäller dock 9 hål slaggolf. Tävlingen spelas på hål 10-18 jämna veckor och hål 1-9 udda veckor.
Bokas och spelas t.ex. en 18-håls runda skall det 9-hålsresultat som vintergolfen avser skrivas in i deltagarlistan men hela rundan rapporteras i MinGolf. 

Bokning
Bokning ska ske med hänsyn till övrig golfverksamhet. Vill man endast spela hål 10-18 jämn vecka ska rundan bokas ca 2 timmar tidigare från hål 1 så att hål 10 är ”bokad” när man kommer dit.

 

Frost och snö
Vid tillfällig frost på sommargreen används vintergreen. Skulle vinterkylan slå till och banan stängs övergår vi till traditionell vintergolf enligt nedan.

Reducerat hcp (ex. hcp 21. Vinterhcp 21 x 0,75 =15,75 nytt hcp 15,8 + slope)

Alla deltagare sänker sitt hcp vid resultat som kvalificerar sänkning. Gäller även spelare med hcp under 11,4. Inga höjningar får göras.

Provisoriskt hcp-kort ska användas. Detta hcp-kort gäller endast för Vintergolfen på Åkagården.

Max 5 klubbor gället om vagnförbud införts, puttern är valfri.

Bunkrarna är i spel tills krattorna är borttagna, därefter ska bollen droppas så att bunkern är mellan boll och green. Fri dropp gäller då,

Slagmatta ska användas på hela banan när banan så föreskriver, undantag i hinder. Mattan är för att skydda banan. Bollen ska placeras på främre halvan av mattan, dvs mot hålet.

Pluggad boll får lyftas på hela spelfältet.

Om snö eller is finns på green eller i koppen får regeln en klubblängd + 1 slag tillämpas.

Resultat
Skriv in resultatet på listan. Lägg scorekortet i lådan. Tävlingsledare blir den som vunnit. Vinnaren ställer upp som tävlingsledare 14 dagar efter vinst och hjälper nykomna tillrätta

Minst 3 spelare ska deltaga i tävlingen.

Avslutningstävlingen kommer att gå av stapeln i mars/april månad 2022 på Åkagården.

Lycka till!

Kjell

Arkiv