0431-41 77 30 info@akgk.se

Årsmöte 2024

29 jan 2024 | Klubben

Årsmöte 2024 hålls söndagen den 21 april klockan 16.00 i klubbens restaurang. Styrelsen återkommer med agenda och övrigt material (finansiell rapportering, verksamhetsberättelse, m m) i samband med att formell kallelse går ut – senast tre veckor före årsmötet.

Gör gärna en anteckning i kalendern om detta redan nu. Dessutom vill vi påminna om att motion (förslag) från medlem ska vara styrelsen till handa senast fyra veckor innan årsmötet, d v s senast söndagen den 24 mars för att kunna behandlas på styrelsemötet.

Vi använder cookies för att mäta antalet besökare och dess upplevelse på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen och dess tjänster godkänner du detta.  Läs mer!