Tävlingsinformation

1 apr 2020 | Covid-19, Klubben, Tävling

De nya regler ”Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor 2020” som SGF gått ut med innebär att vi tillsvidare gör uppehåll i tävlingsverksamhet som klubbens Tävlingskommitté ansvarar för.

Tävlingar av mera internt slag, som huvudsakligen koordineras av medlemmar och där tävlingsledare och deltagarna själva kan ansvara för att SGFs tillfälliga tävlingsvillkor följs, som t ex den s k Onsdagsgolfen, berörs inte av detta uppehåll. Reglerna innebär att man måste kunna genomför tävlingar med ett minumum av funktionärer, utan publik, utan att man byter pappersscorekort och utan gemensamma samlingar inför, under eller efter tävlingen, t ex vid gemensam prisutdelning. För fullständig information om den nya, tillfälliga tävlingsvillkoren, kan man ladda ner en pdf-fil genom att klicka här: Tillfalliga-tavlingsvillkor-corona mars 2020

Vårens första tävling, Golfresan on Tour, är tänkt att gå av stapeln den 22 maj. Huruvida denna tävling kommer att påverkas av dessa nya tävlingsvillkor eller ej, återstår att se.

Några tävlingar anordnade av distriktet, Skånes Golfförbund, hålls inte under april och vad avser tävlingar planerade att genomföras under maj kommer man att fatta beslut inom två veckor.