Välj en sida

Uppdatera regler pga Covid-19 ang bunker

22 maj 2020 | Covid-19

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19. 
Uppdaterade 2020-05-20 

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté. 

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder. 

Flaggstången 
Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.  

Hålet 
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.  

Bunkrar – Lägesförbättring 
En spelare vars boll ligger i en bunker får lägesförbättra utan plikt. 
Placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål. 

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.