0431-41 77 30 info@akgk.se

Vår Paragolf verksamhet

21 jun 2022 | Paragolf, Träning

Vår Paragolf verksamhet

21 jun 2022 | Paragolf, Träning

Häromveckan var Mats Paulsson och representanter för Mats Paulssonsstiftelserna på besök på golfklubben. Man ville träffa några av deltagarna i det program för Paragolf som bland annat vår Head Pro, Magnus ”Frasse” Pettersson, ansvarar för och lägger ner mycket tid på.

Såväl ”Frasse” som deltagarna berättade om verksamheten och hur den hjälper individer med speciella utmaningar att trivas med golfen, utvecklas som individer, samtidigt som man får värdefull träning och stimulans. Mats själv höll sig framme och uppmuntrade en av deltagarna, från början mycket blyg, att visa upp vad hon lärt sig.

Programmet röner stor uppskattning bland såväl deltagare, omsorgsorganisationer som Skånes Golfförbund. Eftersom verksamheten helt och hållet finansieras av sponsorer, som Mats Paulssonstiftelserna, är det värdefullt att den lyfts fram i olika sammanhang.

I en klubb som menar att ”Hos oss ska alla känna sig välkomna” så är satsningen på Paragolf något att vara extra stolt över.

Clas

Paragolf